Leestijd stabiel in veranderend medialandschap

Het medialandschap verandert snel, maar de tijd die de Nederlander aan media besteedt blijft gelijk. In 2018 komt de dagelijkse mediatijd uit op 8 uur en 23 minuten. Lezen blijft populair, met nieuws als belangrijke trekker. Dat blijkt uit de nieuwe publicatie van het onderzoek Media:Tijd.

Gezien de oprukkende digitalisering is de stabiele mediaconsumptietijd opmerkelijk. Sinds de meting van 2015 zijn on demand kijken, luisteren via smartphone en lezen via schermen fors toegenomen. Bij communicatie heeft de smartphone een dominante plaats ingenomen.

Lezen nog steeds in trek

De leestijd is de afgelopen jaren op peil gebleven. Gemiddeld over de respondenten komt de leestijd uit op 42 minuten per dag. Zoomen we in op uitsluitend de lezers, dan bedraagt de leestijd gemiddeld bijna anderhalf uur (1:26 uur). In het weekend wordt er een kwartier langer gelezen.

Leestijd 2018

Een derde van deze leestijd gebruiken de lezers een scherm, twee derde van de leesduur papier. Mannen lezen verhoudingsgewijs meer digitaal door hun veelvuldige gebruik van nieuwssites en-apps. Vrouwen lezen vaker (gedrukte) boeken en tijdschriften.

Lezen van nieuws

Media:tijd laat bij leesduur de verbijzondering naar nieuwsconsumptie zien.

Leestijd 2018 naar drager

Bij de activiteit lezen telt de krant dagelijks de meeste lezers. De krantenlezers trekken gemiddeld bijna een uur voor deze nieuwsbron uit. Ook de nieuwssites en -apps zijn binnen de mediaconsumptie goed in de cijfers waarneembaar. De gebruiker besteedt gemiddeld bijna drie kwartier aan het online nieuws.

Lezen per uur van de dag

Nieuwsconsumptie speelt ook een prominente rol bij het leesgedrag gedurende de dag. De kranten laten op een gemiddelde dag de grootste leespiek zien. De piek doet zich voor tussen 7.00 uur en 9.00 uur ‘s ochtends. De nieuwssites en -apps worden gedurende de gehele dag geraadpleegd.

Kijken en Luisteren

Van de totale mediatijd van 8 uur en 23 minuten gaat evenals bij voorgaande metingen het grootste deel op aan kijken (185 minuten) en luisteren (152 minuten). Live radio luisteren blijft populair. Bij de digitale dragers heeft de smartphone inmiddels een aandeel 12% van de luistertijd.

Uitgesteld en on demand kijken zijn fors toegenomen. Van de totale kijktijd van 3 uur en 5 minuten per dag valt inmiddels 58 minuten onder deze vorm van kijken. Daaronder vallen ook de online videodiensten en video’s op YouTube. Opmerkelijk is dat de daling van lineaire kijktijd in de laatste meting even groot is als de stijging van on demand kijken.

De kijk- en luistertijd wordt in Media:Tijd niet uitgesplitst naar nieuwsconsumptie.

Smartphone favoriet bij communiceren

De gemiddelde tijd voor communiceren (bellen, berichten sturen en sociale platforms) bedraagt 1 uur en 4 minuten. Ongeveer een derde daarvan gaat naar sociale platforms. Deze kanalen liften mee op de populariteit van de smartphone.

Over Media:Tijd

Media:Tijd is een gedetailleerd dagboekonderzoek naar het mediagebruik in Nederland. Voor het onderzoek hielden bijna drieduizend Nederlanders (13+) een week lang hun tijdsbesteding bij.

Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), en het Platform Media-Adviesbureaus (PMA). Het onderzoek is eerder in 2013 en 2015 uitgevoerd.