Zakelijke beslissers gehecht aan nieuwsmedia

Zakelijke beslissers maken in groten getale gebruik van nieuwsmedia. Hun nieuwsconsumptie is veelomvattend en bestaat zowel uit print, radio, tv als uit digitale media. Dat blijkt uit het onderzoek NMO Decision Makers Survey 2023.

Geliefde mediamerken bij zakelijke beslissers

Nieuws speelt bij de mediaconsumptie van zakelijke beslissers een dominante rol. De nieuwsmerken NU.nl, NOS, AD, De Telegraaf en RTL Nieuws bereiken met hun uitgaven, platforms en uitzendingen meer dan de helft van deze doelgroep. Ook de dagbladen en de digitale kanalen van de Volkskrant, NRC en FD hebben onder beslissers een fors bereik. Die populariteit geldt ook voor BNR Nieuwsradio en RTLZ.

Bereik Decision Makers Survey

Bron: NMO Decision Makers Survey 2023

Het merk NU.nl weet binnen deze doelgroep de meeste beslissers te bereiken. Het merk bedient 79 procent van de doelgroep, net iets meer dan NOS. Traditiegetrouw hebben ook dagbladen een sterke positie bij decision makers. De weekendeditie is populair. Ruim 4 op 10 leest één of meer weekendkranten.

Verschillen beslissers mkb, groot-zakelijk en semioverheid

Het vernieuwde onderzoek brengt nu ook het specifieke mediagedrag in kaart van de subgroepen mkb, (semi)overheid en de groot-zakelijke markt.

In het leesgedrag zijn opvallende verschillen te ontdekken. Onder de groot-zakelijke beslissers blijken de (digitale) media van FD en dFT relatief populair. Dat geldt ook voor de opiniebladen EWmagazine en Vrij Nederland.

Ook beslissers bij de semioverheid typeren zich door onderscheidende mediagedrag. In deze groep zijn Trouw, de Volkskrant en Het Parool sterk in trek. Onder beslissers in Noord-Nederland worden Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant veel gelezen.

Bij de grootste subgroep decisionmakers, het mkb, is het mediagedrag minder uitgesproken, al valt bij deze groep de populariteit op van regionale dagbladen, RTL Z en De Telegraaf.

Profiel decisionmakers

Veel beslissers zijn werkzaam in de branches zakelijke dienstverlening (23%) en (semi)overheid (19%), maar het mkb (67%) is verreweg het grootste segment. Doorgaans zijn zakelijke beslissers welgesteld; ruim twee derde heeft een hoog inkomen en 80 procent woont in een koophuis. Verder heeft bijna twee op drie hbo of universiteit genoten.

Over NMO Decision Makers Survey

NMO Decision Makers Survey (DMS) brengt periodiek het mediagedrag van zakelijke beslissers in kaart. Het onderzoek bevat bereikscijfers van mediumkanalen waarop mediamerken voor zakelijke beslissers actief zijn. Naast print gaat het om websites, apps, digitale kranten, radio en tv.

DMS is inmiddels een integraal onderdeel van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Voor dit specifieke onderzoek zijn ruim 2.900 respondenten geraadpleegd. Zij vormen een goede afspiegeling van de zakelijke beslissers in Nederland.

Meer zakelijke beslissers gerapporteerd

De onderzoeksopzet is vanaf de nieuwste editie sterk uitgebreid. De meest in het oog springende verandering is de grotere onderzoekspopulatie van 878.000 decisionmakers (+ 45%) door uitbreiding van het segment ‘groot zakelijk’ en toevoeging van ‘(semi)overheid’.