Nederlander besteedt dagelijks ruim 8,5 uur aan media

Met 8 uur en 33 minuten per dag blijft de totale tijd die Nederlanders aan media besteden vrijwel gelijk ten opzichte van twee jaar geleden.

Het gebruik van mobiele dragers als smartphones en tablets nam zichtbaar toe. Dit blijkt uit het recent gepresenteerde onderzoek Media:tijd 2015.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) werkte voor dit tijdbestedingsonderzoek nauw samen met diverse organisaties voor mediabereiksonderzoek. Het onderzoek vond voor de tweede maal plaats.

Omdat Nederlanders mediaconsumptie in veel gevallen met bijvoorbeeld werk, autorijden of studie combineren, ligt het werkelijke tijdsbeslag zonder dubbeltellingen op 7 uur en 23 minuten per dag.

Kijken en luisteren populairst

De tijd die men aan media besteedt, is onder te verdelen in activiteiten zoals kijken, luisteren, lezen, gamen en communiceren.
Kijken en luisteren zijn veruit het populairst. De doorsnee Nederlander besteedt  dagelijks ruim drie uur aan kijken en twee uur en drie kwartier aan luisteren.

Ruim driekwart van de kijktijd gaat naar ‘klassieke’ live televisie.
Andere vormen van kijken, zoals streamen, zijn populair bij jonge doelgroepen. Bij jongeren vormt non-lineair kijken inmiddels 21 procent van de kijktijd.

Luisteren is bij uitstek een multitasking-bezigheid: driekwart van de luistertijd gaat samen met andere activiteiten.
Het radiotoestel, de autoradio of draagbare radio zijn op dit vlak nog dominant in gebruik, maar luisteren via internet neemt snel toe. Deze luistertijd verdubbelde in de afgelopen twee jaar.

Mediatijd participatie lezen

Lezen liefst van papier

De gemiddelde leestijd bedroeg in 2015 43 minuten per dag. In het weekend leest men gemiddeld een minuut langer dan doordeweeks, anderzijds lezen dan meer personen.
Kranten en boeken worden overdag het meest en het langst gelezen. Het lezen van de krant vormt een echt ochtendritueel en het boeklezen een avondritueel.

Hoewel de digitalisering bij lezen sneller gaat dan bij luisteren en kijken, besteedt de gemiddelde Nederlander nog steeds 72 procent van zijn totale leestijd aan het lezen van papieren kranten, boeken en tijdschriften.

Nieuwssites populair

Het onderzoek bevatte een vraag over het bekijken van nieuwssites, apps en andere kortstondige activiteiten.
Hieruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders nieuwssites en -apps bezoeken. Bijna 32 procent doet dat dagelijks 1 of 2 keer en bijna 18 procent doet dit zelfs 3 tot 10 keer per dag.

Mediatijd frequenties kortdurend mediagebruik

Media:tijd 2015

In een tijd waarin mediaconsumptie steeds digitaler en gevarieerder wordt, is het voor beleidsmakers en mediaprofessionals belangrijk om de ontwikkeling van het mediagedrag van Nederlanders te volgen. Het tijdbestedingsonderzoek Media:tijd 2015 speelt met een moderne onderzoeksopzet in op deze behoefte.

Voor Media:tijd 2015 hielden drieduizend Nederlanders een week lang elke tien minuten hun (media)activiteiten bij. Dit leverde ongeveer 3 miljoen waarnemingen op, die de basis vormen van het onderzoek.