ACM onderzoekt of Apple met App Store machtspositie misbruikt

De ACM start een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Apple bij de behandeling van apps van Nederlandse nieuwsmedia in de App Store.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of Apple misbruik maakt van de machtspositie die het bedrijf verworven heeft met zijn App Store. Aanleiding zijn signalen die de ACM ontving tijdens een marktstudie naar appstores.

Marktstudie naar appstores

In de vandaag gepubliceerde marktstudie constateert de ACM een aantal gedragingen die mogelijk strijdig zijn met de mededingingsregels. Aanbieders van apps ervaren drempels in de toegang tot de eindgebruiker, zo schrijft de ACM. Apps worden om onduidelijke redenen geweigerd en Apple lijkt eigen apps te bevoordelen ten opzichte van apps van derden. Ook nieuwsuitgevers hebben deze klachten over Apple geuit.

30% commissie

Een andere veelgehoorde klacht over de App Store is de hoogte van de commissie van in-app aankopen. Voor abonnementen, bijvoorbeeld op nieuwsmedia, moet 30% worden afgedragen aan Apple. Vanaf het tweede jaar is dat 15%. Bovendien wordt Apple eigenaar van de klantrelatie, waardoor appaanbieders essentiële klantdata missen.

Vervolgonderzoek ACM

Henk Don, bestuurslid van de ACM: “In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels.”

NDP Nieuwsmedia onderschrijft de noodzaak van nader onderzoek.

Expliciete aandacht voor apps van nieuwsmedia

Het vervolgonderzoek richt zich in ieder geval nadrukkelijk op de apps van Nederlandse nieuwsmedia die in de App Store worden aangeboden, zo kondigt de ACM aan. De toezichthouder heeft hierover meerdere signalen ontvangen.

Of daadwerkelijk sprake is van een overtreding van de mededingingsregels zal de ACM de komende tijd onderzoeken.

Ook Europees onderzoek naar App Store

Op dit moment onderzoekt ook de Europese Commissie de gedragingen van Apple met de App Store. Vorige maand diende Spotify een antitrustklacht in bij de Europese Commissie. Spotify is van mening dat de handelswijze van Apple’s Appe Store strijdig is met de mededingingsregels en bedrijven als Spotify benadeelt.

De door Spotify bekritiseerde gedragingen van Apple komen voor een groot deel overeen met de problemen die de ACM nu nader gaat onderzoeken.