Selectieproces nieuwsvolgers blijkt niet eenduidig

Er bestaat geen eenduidig standaardmenu voor nieuwsvolgers. Dat stelt professor Schrøder op basis van zijn onderzoek voor Reuters Institute. Hij raadt journalisten aan de berichten eerder te selecteren op basis van maatschappelijke waarde dan op toplijsten van meest gelezen artikelen.

Om te beschrijven hoe de nieuwsconsument zijn berichten selecteert, heeft Schrøder van de universiteit van Roskilde in Denemarken onder de noemer ‘What do News Readers Really Want to Read about” een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten tonen vier lezerssegmenten met onderscheidende behoeften aan nieuws.

Onderzoeksuitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de studie op een rij:

 • Nieuws dat het persoonlijke leven raakt, kan op grote belangstelling rekenen. Dat nieuws kan betrekking hebben op familie, werk, hobby’s of de lokale gemeenschap. Geografische nabijheid is sterk bepalend voor de persoonlijke relevantie van nieuws.
 • Een andere drijfveer is het selecteren van nieuws dat familie of vrienden zal interesseren. Dit type lezer wil de berichten graag met zijn omgeving delen.
 • Lezers hebben een duidelijk oordeel over welk nieuws vermaak is en welke berichten ertoe doen. Over het geheel genomen willen nieuwsvolgers weten wat er rondom hen gebeurt; lokaal, nationaal en wereldwijd.
 • Nieuws is alom aanwezig. Vaak worden berichten oppervlakkig gescand, vooral de  nieuwsitems die nog een tijd doorlopen.
 • Nieuws is voor lezers moeilijk te categoriseren. Wat voor de ene lezer internationaal nieuws is, kan voor de ander wetenschappelijke en financiële content zijn.
  Politiek nieuws wordt vaak gemeden vanwege de combinatie van cynisme over politici en een beperkte kennis van politiek.

Factoren die de relevantie van nieuws bepalen


Bron: What do readers really want to read about? Reuters Institute.

Vier lezerssegmenten

Via factoranalyse heeft de onderzoeker vier verschillende lezerssegmenten kunnen onderscheiden:

 1. Mensen met een politieke en maatschappelijke belangstelling voor nieuws. Berichten over gezondheid, onderwijs, milieu en binnenlandse politiek hebben de voorkeur.
 2. Mensen met sociaal-gerelateerde interesses. Sociale misstanden, zorg en human interest krijgen van hen veel aandacht.
 3. Lezers met interesse in cultureel nieuws. Bestaat uit een publiek met belangstelling voor o.a. kunst, opvoeding, gezondheid en milieu. Clickbait over bijvoorbeeld beroemdheden wordt niet op prijs gesteld.
 4. Lezers die op zoek zijn naar diepgang. Met behoefte aan genuanceerde berichten over politiek, onderwijs, techniek en wetenschap.

Aanleiding onderzoek

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de voorkeuren van lezers, is er nog geen standaardformule voor een optimale mix van nieuwsberichten. De toplijsten van meest gelezen artikelen geven een cijfermatige indicatie, maar laten niet de volledige nieuwsconsumptie van een lezer zien. Ook vragenlijsten schieten tekort, omdat nieuwsselectie bij consumenten vaak een intuïtief proces is.

Over het onderzoek

De studie betrof een kwalitatieve analyse van de persoonlijke nieuwsconsumptie van 24 deelnemers. Het onderzoek is halverwege 2018 uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De methode bestond uit diepte-interviews in combinatie met een factoranalyse. Het nieuwsmerk en de drager van het bericht zijn in het onderzoek niet als variabelen meegenomen.

De gekozen methode laat patronen in de voorkeuren van respondenten zien, zonder de categorieën die onderzoekers en journalisten gewoonlijk gebruiken. De onderzoeker, Kim Christian Schrøder, is Professor of Communication aan de Roskilde University in Denemarken. Lees hier het volledige onderzoeksrapport.