D66: mededingingsbeleid op de schop om techreuzen aan te pakken

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) stelt in initiatiefnota maatregelen voor om de macht van techgiganten als Google en Facebook in te perken.

In de nota schrijft Verhoeven dat de grootte en dominantie van techreuzen een gezonde digitale economie belemmeren. Met forse wijzigingen in het Europese en nationale mededingingsbeleid wil D66 gezonde concurrentie terugbrengen in de digitale economie.

Data centraal

Data zijn de smeerolie van het succes van bedrijven als Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. Toch spelen data in de mededingingswetgeving nauwelijks een rol. Dat wil D66 veranderen.

Waarde van data meewegen

In de zienswijze van de partij moet de toezichthouder vaker betrokken worden bij fusies en overnames in de digitale economie.

Niet alleen moet de omzetdrempel omlaag, ook de waarde van een transactie moet meewegen. Als de waarde van een overname een bepaald bedrag overstijgt als gevolg van waardevolle data, analysetechnieken of datatoepassingen, zou de overname eveneens gemeld moeten worden.

Met die maatregel moeten technologische startups beschermd worden tegen overnames door grote techbedrijven.

Delen van data

De omvangrijke hoeveelheden data waarover techgiganten beschikken, geven hen enorme machtsposities. Om gezonde concurrentie levend te houden en nieuwe toetreders ruimte te bieden, wil D66 toezichthouders instrumenten geven om het delen van data verplicht te stellen.

Verhoeven erkent in de nota dat privacybescherming niet uit het oog mag worden verloren bij het delen van data.

Kees Verhoeven – Foto: Jeroen Mooijman

Technologische transparantie

Mededingingstoezichthouders beschikken over bevoegdheden om financiële transparantie af te dwingen bij fusies en overnames. D66 stelt daarop een aanvulling voor, waardoor toezichthouders ook toegang krijgen tot databases en de werking van algoritmes.

Met een wetswijziging zou ook deze technologische transparantie kunnen worden afgedwongen.

Opknippen van techreuzen

Ook verstrekkende oplossingen schuwt de partij niet. Het opknippen van techreuzen en het weren van een onderneming van de Europese interne markt moeten wat D66 betreft tot het toezichtsinstrumentarium behoren.

Meer mogelijkheden voor Europese bedrijven

D66 stelt ook een impuls voor het Europees concurrentievermogen voor. Als samenwerking tussen Nederlandse en andere Europese bedrijven op het gebied van data of technologie niet leidt tot het hinderen van niet-deelnemende partijen, zou dat mogelijk moeten worden gemaakt.

Op die manier kunnen samenwerkende Europese bedrijven beter concurreren met grote Amerikaanse bedrijven.

Op die manier kunnen samenwerkende Europese bedrijven beter concurreren met grote Amerikaanse bedrijven.

Ook in Brussel hoog op agenda

De macht van de techgiganten ligt ook in Brussel onder het vergrootglas. De Europese Commissie inventariseert op dit moment de mogelijkheden om de mededingingsregels beter te laten aansluiten op de digitale economie.

Vermoedelijk zal het onderwerp ook hoog op de agenda staan van de nieuwe Europese Commissie die dit najaar aantreedt.