Nieuwsmedia sterk vertegenwoordigd in commerciële communicatiedoelgroepen

Bij vrijwel alle Nederlanders maakt het gedrukte en online nieuws deel uit van de mediaconsumptie.

Zeventig procent van de dertienplussers raadpleegt maandelijks de landelijke nieuwsmerken. De krant, sites en apps van de regiomerken bedienen ruim de helft (56 %) van de bevolking, zo blijkt uit NOM Mediamerken.

De grote groep nieuwsvolgers is op te delen in diverse veelgebruikte communicatie-doelgroepen. De geactualiseerde Bereiksversterker laat haarfijn zien welke doelgroeppersonen op welke nieuwsplatforms te vinden zijn.

Printuitgaven

De gedrukte landelijke dagbladen en de opiniebladen bedienen drie op tien Nederlanders. De landelijke titels zijn opvallend populair bij hoger opgeleiden, zakelijke beslissers en senioren. Bij het bereik van de landelijke nieuwsmerken ligt de nadruk op het Westen van het land.


Bron: NOM Mediamerken

 

Regionale kranten laten qua bereikte doelgroepen een vergelijkbaar beeld zien. Dagelijks bedienen de printuitgaven 22 procent van de dertienplussers. Het bereik is buiten de Randstad aanzienlijk hoger, met name in de Noordelijke en (29%) en Zuidelijke (35%) provincies.

Digitale platforms

Ruim twee op drie Nederlanders bekijken maandelijks de sites en apps van landelijke nieuwsmerken. De profielen van de online bezoekers verschillen van de printlezers.
De online lezers zijn jonger (20-54 jaar), vaker vrouwelijk en boodschapper. Net als bij de krant is het publiek verhoudingsgewijs goed opgeleid, ondernemend en welgesteld.


Bron: NOM Mediamerken

 

Ook de regiomerken zijn sterk vertegenwoordigd in de genoemde doelgroepen.
Het regionale karakter werkt door in het hoge bereik in het Noorden, Oosten en Westen van het land.

Over Bereiksversterker

De Bereiksversterker toont zowel het bereik van printmedia als van de online nieuwsplatforms. De resultaten van lidbedrijven worden per mediumtype getoond, maar ook als ontdubbeld totaal.

De online tool is gebaseerd op data uit NOM Mediamerken. Deze dataset is tot stand gekomen door NPM/NRM en NOBO te fuseren. De datafusie is uitgevoerd door GfK.