Stimuleringsfonds opent subsidieregeling onderzoeksjournalistiek

Het SvdJ heeft een regeling geopend die beoogt de onderzoeksjournalistiek in Nederland te versterken, met name op lokaal en regionaal niveau.

In het regeerakkoord was 5 miljoen euro per jaar toegezegd om de onderzoeksjournalistiek in Nederland te versterken. De subsidieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), ter grootte van in totaal 2,7 miljoen euro, vloeit daaruit voort.

Oprichting en uitbreiding onderzoeksredacties

De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. Subsidiabele projecten moeten gericht zijn op het structureel verbeteren van de nieuwsvoorziening.

75% budget naar lokale en regionale projecten

Driekwart van het beschikbare budget is gereserveerd voor lokale en regionale projecten, een kwart voor landelijke onderzoeksjournalistiek.

Arbeidsplaatsen

Binnen deze regeling subsidieert het Stimuleringsfonds arbeidsplaatsen. Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die bijdraagt aan een succesvol journalistiek product, zoals developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers.

Aanvragen kunnen tot en met 14 oktober worden ingediend.