Dagbladmerken bereiken door digitale platforms een miljoenenpubliek

Dagbladsites- en apps en zorgen voor een ruime verdubbeling van het lezerspubliek.

Het crossmediale bereik van nieuwsmedia heeft een enorme vlucht genomen. Ook zijn er veel lezers die zowel de printuitgave als de online platforms bekijken.

Bij veel landelijke dagbladmerken heeft het gecombineerde gebruik van print, web en app geleid tot een miljoenenpubliek. AD en de Telegraaf bereiken ieder maandelijks de helft van de Nederlanders (13+).
Dat blijkt uit de nieuwe rapportage NOM Mediamerken, gebaseerd op printcijfers uit NOM en online bereik uit NOBO.

Bereik van nieuwsmedia in print, online en beide kanalen (bron: NOM Mediamerken 2017)

Door de door NOM uitgevoerde datafusie kunnen uitgevers op basis van één bron hun gehele lezerskring bepalen. Het op 7 december jl. gelanceerde onderzoek bevat de gegevens uit de NOM Printmonitor 2017-II en het Nederlands Online Bereiksonderzoek van kwartaal 1 2017.

Merkbereik

Om mediamerken onderling te kunnen vergelijken heeft NOM het nieuwe kengetal ‘merkbereik’ geïntroduceerd. Merkbereik, gebaseerd op bereik per maand, is beschikbaar voor de media die in beide onderzoeken zijn opgenomen.

Voor vrijwel alle nieuwsmerken is het bereik van web en app nu groter dan dat van print. De enige uitzondering daarop is Metro. Die titel behaalt maandelijks alleen al met de gedrukte uitgave een bereik van ruim 4 miljoen. De digitale Metro voegt daar nog ruim een miljoen lezers aan toe.

De digitale platforms bedienen veel consumenten die ook de printuitgave lezen. Dit is in lijn met de uitgeefstrategie van veel uitgevers. Met een combinatie van media zijn zij in staat om hun publiek maatwerk te bieden. De achtergronden uit de gedrukte krant of e-paper worden op die wijze aangevuld met actuele berichtgeving via app, web of sociale platforms.

Overige nieuwsmerken

NOM Mediamerken omvat ook de digitale kanalen van BNR en NU.nl. Deze merken tellen maandelijks respectievelijk 0,4 miljoen en 6,8 miljoen online bezoekers. Het opinieblad Elsevier behaalt met magazine en website samen maandelijks ruim 1,2 miljoen lezers.

Nog niet alle dagbladen en opiniebladen zijn in de nieuwe rapportage opgenomen. Veel regiomerken zullen in de loop van 2018 aan NOM Mediamerken worden toegevoegd. Een overzicht van opgenomen titels vindt u hier.

Over NOM Mediamerken

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en bereik van websites en apps uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitale component hebben, is het netto merkbereik berekend.

Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht het platform (papier, website en/of app). NOM Mediamerken 2017 is tot stand gekomen door een fusie van NPM 2017-II (Q2 2016 t/m Q1 2017) en NOBO Q1 2017.
De fusie is uitgevoerd door GfK.

Bereiksversterker.nl

Om per communicatiedoelgroep snel inzicht te krijgen in het bereik van nieuwsmerken heeft NDP Nieuwsmedia de tool Bereiksversterker online gezet. Daarin is niet alleen het totale lezerspubliek van nieuwsmedia te vinden, de tool laat tevens het bereik in de belangrijkste doelgroepen zien.