SRC feliciteert YouTubers met initiatief Social Code: YouTube

De Stichting Reclame Code juicht het toe dat een groep YouTubers concreet invulling heeft gegeven aan de wens om transparant en professioneel te opereren.

De groep heeft een heldere visie heeft geformuleerd over de wijze waarop volgers op YouTube duidelijk gemaakt kan worden wanneer er sprake is van reclame.

Transparantie bij het maken van reclame is één van de pijlers van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In deze code zijn regels opgenomen waar verantwoorde reclame aan dient te voldoen. Zo staan in de Reclamecode Sociale Media (RSM) al voorbeelden van manieren waarop reclame kenbaar kan worden gemaakt bij het gebruik van social media.

De RSM is niet alleen van toepassing op YouTube, maar ook op andere social media, zoals Instagram, Facebook en Snapchat. De RSM wordt momenteel geëvalueerd.  SRC kijkt samen met het adverterend bedrijfsleven of aanvullende of meer concrete suggesties in de code kunnen worden opgenomen, die in de praktijk kunnen worden toegepast.

De voorbeelden die nu door de YouTubers in de Social Code: YouTube zijn opgenomen, worden meegenomen in de evaluatie en in een breder verband van adverteerders, media(platforms), communicatieadviesbureaus/agencies en consumentenvertegenwoordigers besproken.

Ook YouTubers en de MCNs en bureaus met wie zij samenwerken worden uitgenodigd om mee te praten. Als de eigen code van de YouTubers kan worden opgenomen in de Reclamecode Social Media, wordt deze direct door de reclamebranche breed toegepast, en kan de naleving van deze regels worden getoetst door de Reclame Code Commissie.