LIBE-commissie stemt in met voorgenomen privacyregels

De LIBE-commissie van het Europees Parlement stemde met een kleine meerderheid in met het rapport over de ePrivacy-verordening.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (LIBE-commissie) onderstreept het belang van privacybescherming door in te stemmen met haar rapport over de ePrivacy-verordening, opgesteld door de Estse Europarlementariër Marju Lauristin (S&D).

De linkse en liberale fracties in het Europees Parlement, die privacybescherming hoog in het vaandel hebben staan, zijn verheugd met het resultaat. De christendemocraten stemden tegen het rapport omdat zij vrezen dat te strenge privacyregels onevenredig nadelig zijn voor het bedrijfsleven en innovatie kunnen hinderen.

Nieuwe regels mogelijk nadelig voor nieuwsuitgevers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels over de opslag, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. De ePrivacy-verordening, die de Europese Commissie in januari presenteerde, gaat hier specifieker op in met regels omtrent e-mail, cookies en telemarketing.

NDP Nieuwsmedia en News Media Europe zijn van mening dat de bescherming van privacy van consumenten een belangrijk grondrecht is. Omdat nieuwsuitgevers op veel manieren contact onderhouden met consumenten, worden zij echter geraakt door de nieuwe, aangescherpte regels in de ePrivacy-verordening.

De voorgestelde verordening beperkt de mogelijkheden voor het gebruik van cookies en telemarketing. Dit maakt het voor nieuwsuitgevers moeilijker om gepersonaliseerde content en relevante advertenties aan te bieden en raakt aan de mogelijkheden om te concurreren met internetgiganten en publieke omroepen.

Volgens de brancheorganisaties is de balans tussen het recht op privacy en gegevensbescherming, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap zoals deze in de AVG is gevonden evenwichtig. Daarom zijn de strengere regels van de ePrivacy-verordening niet noodzakelijk.

De uitgangspunten van de AVG vormen een goede basis om digitale innovaties te reguleren.

Ambitieuze planning Commissie

Bij de presentatie van de ePrivacy-verordening zei de Commissie te hopen dat het voorstel op 25 mei 2018 kan worden ingevoerd, tegelijk met de AVG.
De behandeling in het Europees Parlement verloopt voorspoedig, maar omdat de besluitvorming van de lidstaten binnen de Raad traag verloopt, lijkt de streefdatum onhaalbaar.

Het Europees Parlement zal het rapport van Marju Lauristin op donderdag 26 oktober plenair behandelen. Als ook de lidstaten hun gemeenschappelijke standpunt hebben ingenomen, gaat de triloog van start.

Update 26 oktober: Parlement voorlopig akkoord over ePrivacy-verordening

Vandaag heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering ingestemd met het rapport van de LIBE-commissie over de ePrivacy-verordening.
Dit betekent dat het rapport van de LIBE-commissie het standpunt van het Europees Parlement zal zijn tijdens de komende onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad over de ePrivacy-verordening.