IAB Nederland introduceert online advertising richtlijnen

IAB Nederland hoopt het toenemende gebruik van adblockers af te remmen door feedback van consumenten over online advertenties serieus te nemen.

Het is een gegeven dat consumenten steeds kritischer zijn over bepaalde vormen van online advertising. Dit leidt ertoe dat consumenten vaker adblockers installeren.

Om de kritiek op online advertising terug te dringen, stelde IAB Nederland richtlijnen op voor online adverteerders en uitgevers.
In de richtlijnen geeft IAB Nederland uitdrukkelijk gehoor aan de feedback van consumenten over online advertising.

De richtlijnen zijn opgesteld volgens het L.E.A.N. (Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads) principe. Ze beogen online adverteerder en uitgevers te helpen om de standaarden voor digital advertising te verbeteren.

De LEAN-richtlijnen zijn te vinden op de website van IAB Nederland.