Tweede Kamer stemt in met vervanging Wob door Wet open overheid

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren vóór de Wet open overheid (Woo) die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) beoogt te vervangen.

Eerder leek de steun van de Tweede Kamer nog onzeker, maar uiteindelijk steunden alle fracties behalve VVD, CDA en SGP de Woo.
Nu zal de Eerste Kamer zich buigen over het wetsvoorstel.

De initiatiefwet Woo van GroenLinks en D66 beoogt de openbaarheid van overheidsorganen aanzienlijk te vergroten en daarmee de manco’s van de Wob te ondervangen.
Zo zal er op grond van de Woo een reden moeten worden vermeld als er in documenten informatie wordt weggelakt.

Succesvolle open brief over Wet open overheid

Vorige week verstuurden diverse maatschappelijke organisaties, waaronder NDP Nieuwsmedia, een open brief aan de Tweede Kamer waarin zij wezen op het belang van de Wet open overheid. De ondertekenaars riepen Kamerleden op om positief te oordelen over het wetsvoorstel.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft grote bezwaren tegen de Woo omdat het nieuwe regime voor gemeenten ‘volstrekt onuitvoerbaar’ zou zijn.
Ook minister Plasterk toonde zich geen voorstander van de nieuwe wet. Door het wetsvoorstel desondanks te aanvaarden laat de Tweede Kamer zien groot belang te hechten aan een transparante overheid.