Steun Tweede Kamer voor Wet open overheid nog niet zeker

Op dinsdag 19 april stemt de Tweede Kamer over de Wet open overheid die de Wob moet vervangen en overheden moet dwingen opener te zijn.

Gisteren bleek tijdens het debat over de Wet open overheid (Woo) dat de Tweede Kamer de houding van overheden ten aanzien van delen van overheidsinformatie wil verbeteren.
Deze initiatiefwet Woo van GroenLinks en D66 beoogt de openbaarheid van overheidsorganen aanzienlijk te vergroten en daarmee de manco’s van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te ondervangen.

In de nieuwe wet moet een ministerie of gemeente bij elke weigering expliciet uitleggen waarom het belang om de informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu kan de overheid informatieverzoeken nog weigeren door kortweg de reden van weigering te noemen.

Volgens Linda Voortman (GroenLinks) is het beoogde informatieregister, waarin zichtbaar is welke documenten er bestaan, een grote stap voorwaarts. ‘Nu moet je zeggen: doe mij alles over dit onderwerp. Als je gericht kunt aangeven wat je nodig hebt, kan de overheid veel kosten besparen.’

Verdeeldheid over noodzaak Wet open overheid

‘Overheden zien informatieverstrekking nog niet altijd als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen,’ zei Sjoerd Sjoerdsma (D66). Volgens D66 draagt de Woo bij aan een noodzakelijke cultuurverandering bij overheden.
Naast de initiatiefnemende partijen, lijken onder meer PvdA, SP en ChristenUnie positief over de Woo.

VVD en CDA spraken zich tijdens het debat uit tegen de Woo. Een cultuurprobleem los je niet op met nieuwe wetgeving,’ zei Hayke Veldman (VVD). CDA’er Mustafa Amhaouch noemde de Woo ‘een gedrocht van een wet.’

Geen positief advies regering

Tijdens het debat gaf minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) geen positief advies over de initiatiefwet.
De regering heeft er bezwaar tegen dat er geen bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden om de consequenties van de wet in beeld te brengen. Ook ontbreekt een begroting met een schatting van de kosten die de wet met zich meebrengt.

Open brief aan de Tweede Kamer

Vandaag verstuurden diverse maatschappelijke organisaties, waaronder NDP Nieuwsmedia, een open brief aan de Tweede Kamer waarin op het belang van de Woo wordt gewezen. De ondertekenaars roepen Kamerleden op om positief te oordelen over de Wet open overheid.

‘De kloof tussen kiezers en de politiek, tussen inwoners en gemeenten, belastingbetalers en overheidsinstanties kan alleen worden verminderd als de informatiepositie van burgers ten opzichte van de overheid wordt verbeterd,’ schrijven de ondertekenaars.