Tweede Kamer: maak vaart met verbetering Wet open overheid

Mediaorganisaties, ngo’s en overheidsadviseurs brengen adviezen uit over het functioneren van de Woo. De Tweede Kamer wil vaart maken met opvolging van deze adviezen.

Kamer zoekt naar oplossingen

Tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer over de Woo op 15 februari jl. waren alle aanwezige partijen het erover eens: de afhandeling van Woo-verzoeken moet beter. Daarmee legden zij met verschillende voorstellen de bal bij het kabinet.

Kamerlid Koekkoek (Volt) refereerde aan de oproep van verschillende mediaorganisaties: “Wij als Kamerleden leunen sterk op de informatievoorzieningen van onderzoekers en journalisten om de overheid te kunnen controleren.”

Afhandeling informatieverzoek duurt steeds langer

Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI), Open State Foundation en de Universiteit van Amsterdam (UvA) publiceerden deze week het onderzoek Blaadjes op het spoor.

Uit het rapport blijkt dat de beantwoording van informatieverzoeken verder oploopt naar gemiddeld 172 dagen. Dat is een verdere stijging ten opzichte van vorig jaar (167) en ver boven de wettelijk maximale termijn van 42 dagen. Het rapport is een duidelijk signaal aan het kabinet dat er vaart moet worden gemaakt met de verbetering van de Woo.

Rol regeringscommissaris in twijfel

De Tweede Kamer twijfelde openlijk aan de functie van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding bij de verbetering van de Woo. Kamerlid Chakor (GroenLinks/PvdA): “De Regeringscommissaris heeft zijn werk gedaan als aanjager en boegbeeld. In deze fase hebben we iemand nodig die operationele leiding neemt en concretere verbeteringen doorvoert.”

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviseerde onlangs om de functie van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding te beëindigen. Het ACOI riep op om een Nationaal Coördinator Uitvoering Openbaarheid en Informatiehuishouding aan te stellen om de operationele leiding én de uitvoering van een nationaal meerjarenplan te verbinden.

Aan de slag met adviezen

Het is nu aan het kabinet om stappen te zetten, nadat veel organisaties adviezen hebben uitgebracht over het functioneren van de Woo. Een centrale rol hierin heeft de invoeringstoets, waarin eveneens concrete voorstellen worden gedaan om de uitvoering van de Woo te verbeteren.

Eerder brachten ook de VVOJ, NDP Nieuwsmedia, NVJ, Open State Foundation en SPOON een achttal adviezen uit aan de toenmalig formerende partijen om de uitvoering van de Woo te versoepelen en de toegang tot informatie voor aanvragers beter te verankeren.

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) maakt in het tweede kwartaal van 2024 een tijdsplan bekend voor meer actieve openbaarmaking en de verwerking van de uitvoeringsadviezen.