Politiek zet stappen naar betere uitvoering Wet open overheid

De Tweede Kamer roept op tot actievere openbaarmaking en vroegtijdig overleg tussen journalist en overheid.

Deze week heeft de Tweede Kamer moties aangenomen van NSC en GroenLinks-PvdA. De moties roepen het kabinet op om de Wet open overheid (Woo) beter uit te voeren. Met de moties vraagt de Tweede Kamer het kabinet om overheidsinformatie actiever openbaar te maken en Woo-verzoeken tijdig af te handelen. Ook wil de Kamer het contact tussen Woo-verzoeker en behandelaar vroegtijdig en beter organiseren.

Stappen naar meer actieve openbaarmaking

Een motie van het Kamerlid Palmen (NSC) roept het kabinet op maatregelen te nemen om vanaf 2024 minimaal de helft van de jaarlijkse Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn van 42 dagen af te handelen. Ook dient het kabinet overheidsbesluiten meer geautomatiseerd en actief openbaar te maken. Uit recent onderzoek van Open State Foundation blijkt dat de beantwoording van informatieverzoeken verder oploopt naar gemiddeld 172 dagen.

NDP Nieuwsmedia onderschrijft de inhoud van de aangenomen motie. In een gezamenlijke brief riepen de VVOJ, NVJ, Open State Foundation, SPOON en NDP Nieuwsmedia op vaart te maken met het op orde brengen van de informatiehuishouding en de afhandeling van Woo-verzoeken.

Vroegtijdig overleg tussen journalist en behandelaar

NDP Nieuwsmedia riep eerder op om het contact tussen journalist en behandelaar vroegtijdig en beter vorm te geven. NDP Nieuwsmedia constateert dat dit contact in de praktijk nog moeizaam verloopt.

Het is dan ook een goed signaal dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen van de leden Palmen (NSC) en Chakor (GroenLinks-PvdA) die de regering verzoekt te onderzoeken hoe bij overheidsorganisaties dit contact beter tot stand kan komen.

Het is belangrijk dat er tijdig aan de bel wordt getrokken door overheidsinstanties en er overleg plaatsvindt met de vragende partij. In dat contact kunnen praktische oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld het prioriteren van onderdelen van het verzoek die voor het werk van de journalist essentieel zijn.

Politieke voortgang

In het tweede kwartaal van 2024 komt het kabinet met een reactie op de invoeringstoets van het SEO, de adviezen van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) en de aanbevelingen van mediaorganisaties, waaronder van NDP Nieuwsmedia.

In die kabinetsbrief zal ook worden ingegaan op de rol en bevoegdheden van de Regeringscommissaris en de aangehouden motie van de Tweede Kamer om deze rol te vervangen door een nationaal coördinator.