Nog geen goedkeuring voor NPO Nieuws en evenementen

Staatssecretaris Dekker (Media) stelt het besluit over het nieuwe radiosubkanaal NPO Nieuws en evenementen voorlopig uit.

In het nieuwe concessiebeleidsplan heeft de NPO goedkeuring gevraagd voor het starten van nieuwe aanbodkanalen en het beëindigen van een aantal bestaande kanalen. Nadat Dekker er in november al een ontwerpbesluit over nam, heeft hij nu een definitief besluit genomen.

Bezwaren

In december maakte NDP Nieuwsmedia haar bezwaren kenbaar tegen de aanvraag van NPO Nieuws en evenementen en npo3.nl. Ook de verenigingen van commerciële omroepen en commerciële radio, VCO respectievelijk VCR, keerden zich tegen de plannen van de NPO.

NPO Nieuws en evenementen

Met het oog op de ingediende bezwaren schrijft Dekker nu aan de NPO dat hij een afzonderlijk besluit zal nemen over de aanvraag van NPO Nieuws en evenementen.
‘De reacties van belanghebbende marktpartijen op het ontwerpbesluit zijn van dien aard dat ik heb besloten de mogelijke nadelige markteffecten van dit nieuwe aanbodkanaal nader te bekijken,’ aldus Dekker.

NDP Nieuwsmedia plaatste kanttekeningen bij de aanvraag van NPO Nieuws en evenementen omdat dit aanbodkanaal de kern raakt van de activiteiten van de lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia, namelijk het verzorgen van nieuws en actualiteiten op alle platforms. Dit brengt risico’s voor marktverstoring en vermindering van pluriformiteit met zich mee.

Urgentie aangescherpte markttoets

Op welke manier Dekker de nadelige markteffecten nu nader gaat bekijken, is onduidelijk. De beoogde nieuwe goedkeuringsprocedure voor nieuwe diensten van de publieke omroep, die een analyse van de marktimpact zal bevatten, is nog niet gereed.

Volgens NDP Nieuwsmedia toont deze gang van zaken aan dat invoering van de aangescherpte markttoets prioriteit verdient. Duidelijkheid over de toets is in het belang van zowel publieke als private media.

Wel fiat voor npo3.nl

De publieke omroep mag van Dekker van start gaan met npo3.nl, een specifiek op jongeren gericht online aanbodkanaal.

Ook tegen dit kanaal maakte NDP Nieuwsmedia bezwaar, voornamelijk omdat de beoogde inhoud van het kanaal onvoldoende duidelijk omschreven is. Daardoor kan het media-aanbod van npo3.nl overlap hebben met dat van de lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia. Dekker legt deze kritiek naast zich neer.