Dekker krijgt meerderheid senaat achter Mediawet

In een extra debat sprak een meerderheid van de Eerste Kamer zijn steun uit voor de wijziging van de Mediawet.

Staatssecretaris Dekker (Media) deed in de afgelopen weken talloze toezeggingen aan uiteenlopende senaatsfracties om een Kamermeerderheid te verwerven voor de Mediawet die de NPO een meer sturende rol moet geven.

Uitgekleed wetsvoorstel

De stevige inzet van Dekker om de publieke omroep te hervormen is afgezwakt tot een beperkte wijziging van het bestel, waar bovendien nieuwe aspecten aan worden toegevoegd. Zo komt het benoemingenbeleid bij de publieke omroep op grotere afstand van de overheid te staan en komen er garanties voor levensbeschouwelijk media-aanbod.

De belangrijkste hervormingen, de centrale sturing door de NPO en de opening van het bestel voor derden, zijn in omvang teruggebracht, zodat de omroepen weinig macht verliezen.

Steun van D66, CU en GL

Voor een meerderheid in de senaat steunt Dekker nu op D66, ChristenUnie en GroenLinks. Samen met de fracties van de VVD en de PvdA vormen zij een meerderheid in de Eerste Kamer.

Dat juist de ChristenUnie met een goede reputatie op het terrein van staatsrecht steun verleent aan dit wetsvoorstel, vonden meerdere oppositiepartijen merkwaardig. Om tegemoet te komen aan de wensen van de Eerste Kamer is een reparatiewet nodig, die eerst nog op de instemming van de Tweede Kamer moet kunnen rekenen.

Staatsrechtelijk bijzonder

De senaat zal volgende week daarom instemmen met een wet, waarvan de meeste bepalingen pas in werking treden als de toegezegde ‘reparatiewet’ door beide Kamers is aanvaard.

Deze bijzondere constructie was de voorzitter van de Eerste Kamer een doorn in het oog, zo bleek uit haar slotwoord. Ze benadrukte dat dit niet gezien mag worden als precedent.