Extra concessies Dekker aan Eerste Kamer

Ook na het voortgezette debat in de Eerste Kamer is het nog niet zeker of Dekker voldoende steun heeft voor zijn wijziging van de Mediawet.

Ondanks de pogingen van staatssecretaris Dekker (Media) in de afgelopen weken om handreikingen te doen aan de fracties in de Eerste Kamer, ontmoette hij gisteren een kritische senaat.

Brief met toezeggingen

Belangrijkste pijnpunten bleven de sturende rol van de NPO ten koste van de omroepen en de wijze waarop NPO-bestuurders en toezichthouders worden benoemd.
Op beide punten komt Dekker de Eerste Kamer tegemoet. Dekker stuurt nog deze week een brief aan de senaat waarin hij zijn toezeggingen zal vastleggen.

Stemming volgende week

Omdat het wetsvoorstel bepalingen over de regionale omroepen bevat die zo spoedig mogelijk kracht van wet moeten krijgen, wil Dekker dat de senaat volgende week al stemt over het wetsvoorstel.
De bepalingen over de regionale omroepen kunnen dan zo spoedig mogelijk in werking treden.

Reparatiewet in de maak

De overige bepalingen, onder andere die over de sturende rol van de NPO, treden pas in werking zodra een ‘reparatiewet’ door beide Kamers is aangenomen.

In de reparatiewet zal Dekker de overheid op grotere afstand plaatsen van de benoeming van bestuurders en toezichthouders bij de NPO. Dat wetsvoorstel legt ook vast dat de NPO haar sturende rol verricht op basis van een beleidsvisie die samen met de omroepen is vastgesteld.

Gevolgen voor nieuwsmedia

Van de beoogde opening van het bestel, die derde partijen rechtstreeks de mogelijkheid zou bieden om producties voor de publieke omroep te maken, blijft weinig over. De Eerste Kamer ziet de grotere rol voor de NPO die daarvoor benodigd is, niet zitten.
Welke gevolgen de reparaties hebben op het wetsvoorstel waarin de markttoets wordt aangescherpt, is nog onduidelijk.