Bredere toepassing vergeetrecht beperking vrijheid van meningsuiting

Google verwijdert voortaan ook resultaten van zijn internationale pagina’s, zoals Google.com.

Het Europese Hof van Justitie gaf in 2014 mede vorm aan het ‘recht om vergeten te worden’. Uit het Google Spain-arrest volgde dat burgers zoekmachines kunnen verzoeken om links naar publicaties te verwijderen.

Omdat dit arrest alleen in de EU geldt, weigerde Google links uit zijn zoekresultaten te schrappen op pagina’s buiten de EU, zoals Google.com. Google schrapte alleen resultaten van lokale pagina’s binnen de EU, zoals Google.nl.

Google gaat vanaf nu zoekresultaten op basis van ip-adres tonen, zo bevestigde een woordvoerder aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daardoor verdwijnen gewraakte links voor Europese bezoekers ook uit de zoekresultaten op Google.com.
Google kwam mede onder druk van de Franse privacywaakhond CNIL tot dit besluit.

Verdere beperking vrijheid van meningsuiting

Door zoekresultaten op basis van ip-adressen te verwijderen, beperkt Google de vrijheid van meningsuiting mogelijk verder dan het Europese Hof bedoelde met het Google Spain-arrest.
Het tonen van zoekresultaten op basis van ip-adressen leidt er immers toe dat nieuwsberichten die voor Europeanen van belang kunnen zijn, moeilijker te vinden zijn.

Bij het toetsen van verzoeken om vergeten te worden, moet de zoekmachine-exploitant, een marktpartij, een balans vinden tussen het recht op privacy en het recht van vrijheid van meningsuiting. Deze rechten zijn in beginsel gelijk.

Ook moet de zoekmachine-exploitant er rekening mee houden dat het met het oog op de waakhond- en archieffunctie van nieuwsmedia belangrijk is dat berichten van nieuwsmedia vindbaar blijven.

Vergeetrecht mag niet leiden tot censuur

De nieuwe Verordening gegevensbescherming schrijft expliciet voor dat verzoeken om te worden vergeten moeten worden afgewezen als ze ten koste gaan van de vrijheid van meningsuiting of het recht op informatie. Met de verordening wordt erkend dat het doel van het ‘recht om vergeten te worden’ niet het censureren van de pers is.

Het vergeetrecht brengt niet met zich mee dat uitgevers op verzoek artikelen uit hun nieuwsarchieven dienen te schrappen of dat personen willekeurige berichtgeving kunnen laten verwijderen. Verzoeken kunnen slechts worden gericht aan zoekmachines zoals Google, door de uitzondering voor de journalistiek, niet aan nieuwsmedia zelf.