Eerste Kamer stemt in met afschaffing VAR

Ondanks veel zorgen en vragen van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Wiebes vanmiddag een meerderheid achter zijn wetsvoorstel weten te verkrijgen.

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 definitief. Daarvoor in de plaats komen modelovereenkomsten.

De Eerste Kamer toonde zich in de afgelopen maanden bijzonder kritisch over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Lange tijd leek een meerderheid in de Eerste Kamer niet zeker. Uiteindelijk gaven de grote fracties de staatssecretaris ‘het voordeel van de twijfel’.

Toezeggingen Wiebes

Om de fracties te overtuigen, moest Wiebes een aantal toezeggingen doen.

Op verzoek van de PvdA zal een panel van civielrechtelijke specialisten de gepubliceerde modelovereenkomsten gaan toetsen.
Dat moet voorkomen dat de nieuwe wet ertoe zou kunnen leiden dat iemand die werkt volgens een modelovereenkomst in fiscale zin zelfstandige kan zijn, maar in arbeidsrechtelijke zin een werknemer.

Verder komt er drie jaar na invoering een evaluatie van de wet.

Implementatietermijn tot 1 mei 2017

De wet zal op 1 mei 2016 in werking treden. Opdrachtgevers hebben vervolgens dankzij een implementatietermijn van een jaar tot 1 mei 2017 de tijd om nieuwe contracten aan te gaan met opdrachtnemers.

De Belastingdienst gaat pas vanaf 1 mei 2017 repressief handhaven en zo nodig naheffingen en boetes opleggen.
In de periode tot 1 mei 2017 geeft de Belastingdienst opdrachtgevers slechts aanwijzingen ter verbetering. Het is dus geen noodzaak om direct per 1 mei 2016 te werken met een goedgekeurde modelovereenkomst.

Motie om wetsvoorstel aan te houden

D66-senator Rinnooy Kan diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een motie in die opriep tot het opschorten van de behandeling van het wetsvoorstel, totdat de vele zorgen afdoende zijn weggenomen. Deze partijen verwachten onder meer dat de nieuwe wet bonafide opdrachtgevers dwarsboomt.

De motie werd vanmiddag helaas verworpen.

Modelovereenkomsten uitgeefsector

In samenwerking met de Belastingdienst worden momenteel modelovereenkomsten voor de uitgeefsector opgesteld. Voor modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers wordt op korte termijn een finaal akkoord voorzien.
Het NUV geeft hier meer informatie over.

NUV-seminar over nieuwe wet

Het NUV zal een seminar organiseren over de nieuwe wet om lidbedrijven te ondersteunen bij een soepele implementatie van deze nieuwe wetgeving voor het werken met freelancers en zzp’ers.
Nadere informatie hierover volgt binnenkort.