Nieuwe lesbundel Cartoons in het nieuws

Nieuws in de klas heeft de lesbundel Cartoons in het nieuws vernieuwd.

Met de lesbundel Cartoons in het nieuws leren leerlingen in het voortgezet onderwijs leren over de functies van spotprenten en analyseren actuele cartoons uit verschillende nieuwsmedia.
Nieuws in de klas ontwikkelde deze lesbundel is in samenwerking met het Persmuseum.

Vragen als ‘Wat zie je?’, ‘Wie heeft het gemaakt?’ en  ‘Waarom is deze tekening goed?’ helpen bij het analyseren van cartoons en zetten aan tot kritisch denken. Daarnaast leren leerlingen over verschillende tekenstijlen en de herkenbaarheid van prominente personen.

Docenten kunnen de lesbundel gebruiken om hun leerlingen voor te bereiden op de Junior Inktspotprijs, een wedstrijd die jaarlijks door het Persmuseum wordt georganiseerd. Zij kiezen met behulp van een voorbereidend lespakket de beste politieke cartoon van het afgelopen jaar.