Tweede Kamer wil betere afhandeling Wob-verzoeken

Omdat er veel onvrede bestaat over de afhandeling van Wob-verzoeken, heeft een ruime Kamermeerderheid de regering op dit punt om beterschap verzocht.

Gisteren nam de Tweede Kamer de motie aan van Fatma Koşer Kaya (D66), Linda Voortman (GroenLinks) en Norbert Klein (Klein). Naast de partijen van de indieners, steunden onder meer ook de PvdA, de SP, het CDA, de PVV en de ChristenUnie de motie.

De motie benadrukt dat informatie een recht is. De overheid dient informatie zo veel mogelijk actief te verstrekken zonder drempels op te werpen.
De Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten naar aanleiding van Wob-verzoeken binnen vijf jaar met 50 procent afneemt.

Relevant voor journalisten

De Wob is een veelgebruikt instrument om overheidsinformatie te verkrijgen. Overheidsorganen blinken echter niet uit in welwillendheid om Wob-verzoeken van journalisten correct te behandelen. Vaak duurt de afhandeling lang en wordt onnodig veel informatie onleesbaar gemaakt.

Meer openheid overheidsorganen

Overigens behandelt de Tweede Kamer momenteel ook nog het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo). Dit wetsvoorstel beoogt de openbaarheid van overheidsorganen aanzienlijk te vergroten.