Stimuleringsfonds steunt regionale samenwerkingsinitiatieven

Met de Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking steunt het Stimuleringsfonds regionale initiatieven waarbij uitgevers samenwerken met andere partijen.

De Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft als doel om het publiek beter te bereiken waardoor de journalistiek zijn democratische functie beter vervult. De regeling richt zich op uitgevers, omroepen, hyperlocals, opleidingen journalistiek en media en start-ups van binnen en buiten de sector.

Versterken door kruisbestuiving

Projecten komen in aanmerking voor subsidie als nieuwe producten, diensten, platforms of bedrijfsmodellen tot stand komen binnen een samenwerkingsverband waaraan tenminste twee partijen deelnemen. Binnen de regeling kan publiek-private samenwerking in de regio worden gesubsidieerd.

Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen spelen eventuele samenwerking met opleidingen en start-ups een rol. Het Stimuleringsfonds subsidieert de helft van de kosten van de vernieuwende activiteiten. Per project geldt een maximum van € 150.000,- subsidie per projectjaar, voor ten hoogste drie jaar.

Indienen van aanvragen

Van 9 september tot en met 18 oktober kunnen aanvragen worden ingediend. In 2015 komt één pilotproject voor subsidie in aanmerking. Het Stimuleringsfonds beoogt de inschrijving voor maximaal twee nieuwe projecten open te stellen in de zomer van 2016. De selectie van een vierde project in de derde en tevens laatste ronde, is voorzien in het voorjaar van 2017.