Nieuw lespakket over technieknieuws

TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs, brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het gratis lespakket ‘Technonieuws in de klas’ uit.

Het pakket, dat is ontwikkeld door Codename Future, maakt leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het nieuws.

Wetenschap en techniek hebben grote invloed op ons leven, maar dat is niet altijd zichtbaar. Van het bakken van brood tot het betalen zonder bankpas: het kan niet zonder techniek. Door het nieuws gericht te volgen, zien leerlingen welke rol wetenschap en techniek speelt in hun eigen leefomgeving.

Met het lespakket ‘Technonieuws in de klas’ onderzoeken leerlingen wetenschaps- en techniekonderwerpen in het nieuws en presenteren daarna hun bevindingen aan de klas. Zo ontdekken zij dat nieuwsmedia geschikte bronnen zijn om ontwikkelingen te volgen en leren zij kritisch te kijken naar het gebruik van wetenschap en techniek in de samenleving.

Het lespakket sluit aan bij Nederlands, techniek en de maatschappijvakken. Bovendien werken leerlingen aan ‘21st Century Skills’, mediawijsheid, informatievaardigheden en burgerschap.