Google start nieuwe samenwerking met Europese uitgevers

Acht Europese uitgevers gaan met Google samenwerken om de verdienmodellen voor nieuws te verbeteren.

Google stelt daarvoor in de komende drie jaar een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar. In een toelichting geeft het bedrijf toe in het verleden fouten gemaakt te hebben in de contacten met nieuwsuitgevers.

Google beoogt onder de noemer ‘Digital News Initiative’ een platform voor ontwikkeling en dialoog op te zetten voor nieuwsuitgevers. Waar Google voorheen doorgaans zonder overleg met uitgevers te werk ging, zet Google zijn productontwikkeling nu voort in samenspraak met Europese uitgevers.

NRC Media

De samenwerking start met acht uitgevers, waaronder The Guardian, The Financial Times, FAZ en El Pais. Ook NRC Media maakt deel uit van de groep. Google benadrukt dat het initiatief openstaat voor alle Europese uitgevers.

Misbruik van marktdominantie

Het initiatief kan niet los worden gezien van het onderzoek van de Europese Commissie naar misbruik van marktdominantie van de internetgigant. Duitse en Spaanse nieuwsuitgevers dienden eerder klachten in tegen Google bij de Europese Commissie.

Google staat onder grote druk van de Commissie om zijn werkwijze op cruciale punten aan te passen en eerlijke concurrentie mogelijk te maken. Zelf zegt Google dat de samenwerking met uitgevers losstaat van de Europese mededingingszaak.

Waarde van journalistiek

Met de stap om nu in open dialoog te treden met uitgevers en daarvoor bovendien budget te reserveren, erkent Google nadrukkelijk de waarde van journalistieke content.