Leerlingen maken online nieuws met verbeterde Nieuwstool.nl

Nieuws in de klas heeft een nieuwe versie van krantenmaken.nl gelanceerd: de Nieuwstool. Met deze online tool kunnen leerlingen een eigen nieuwsproductie maken.

Leerlingen kunnen met de Nieuwstool artikelen, afbeeldingen, video’s en hyperlinks plaatsen. Naast de bestaande functie om de nieuwsproductie als pdf te verspreiden of te printen, kan deze ook als webpagina worden gedeeld.

Door zelf nieuws te maken, raken leerlingen meer betrokken bij hun eigen omgeving. Ze leren bovendien kritisch te kijken naar nieuwsmedia en krijgen meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen.
Met de tool werken ze aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

De Nieuwstool is onderdeel van het online lespakket NieuwsMakers en is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Nieuwstool.nl (voormalig: krantenmaken.nl)