ENPA waarschuwt voor beperking persvrijheid

De European Newspaper and News Publishers’ Association (ENPA) roept de Europese ministers van Justitie op om de persvrijheid te beschermen in de Verordening Dataprotectie.

De Raad van Ministers van Justitie zet op dit moment de onderhandelingen voort om tot een akkoord over de Verordening Dataprotectie te komen.

Deze verordening harmoniseert de regels voor verwerking van persoonsgegevens van alle lidstaten. Omdat in de verordening een verzwakking van de exceptie voor de journalistiek dreigt, heeft ENPA tijdens de Algemene Vergadering van 7 november jl. de Oslo Resolutie aangenomen.

In de resolutie worden de Europese ministers van Justitie erop gewezen dat de Verordening Dataprotectie niet tot een verzwakking van de exceptie voor de journalistiek mag leiden. Hiertoe is een juridisch bindende vrijstelling met directe werking onmisbaar. Zo zijn uitgevers en journalisten het beste in staat hun democratische missie te vervullen.