Nieuwe eurocommissaris wil digitale auteursrechtenheffing

Günther Oettinger, vanaf 1 november 2014 eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving, wil dat internetbedrijven uit de hele wereld een heffing gaan betalen over Europese auteursrechtelijk beschermde werken die zij verwerken.

Tegen de Duitse krant Handelsblatt zegt Oettinger dat wanneer – bijvoorbeeld – Google intellectueel eigendom uit de EU gebruikt en verwerkt, de EU dit eigendom kan beschermen en aan Google een heffing kan vragen. Hij zegt duidelijk te willen vaststellen wat intellectueel eigendom precies inhoudt en welke rechten makers daaraan kunnen ontlenen. ‘Uiteindelijk volgt dan de vergoeding.’

Dit voornemen sluit aan op de plannen van de nieuwe Europese Commissie om één verenigde digitale markt binnen de EU te creëren. Onderdeel hiervan is het harmoniseren van het auteursrecht.

Oettinger verwacht niet dat veranderingen voor 2016 kunnen worden gerealiseerd. De eerste stap is het vinden van een balans tussen de rechten van internetgebruikers en auteursrechthebbenden, aldus Oettinger.