Nieuwe lesbundels voor Prinsjesdag

Nieuws in de klas heeft nieuwe lesbundels voor Prinsjesdag uitgebracht.

De opdrachten maken leerlingen wegwijs in de berichtgeving over de rijksbegroting, de troonrede, de Algemene Beschouwingen, de rol van de koning en het kabinet. Er is een versie voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs.

Docenten kunnen deze bundels gratis downloaden vanaf de website van Nieuws in de klas.