Nieuwe lessuggesties bij Nieuwsservice

Nieuws in de klas plaatst vanaf deze maand regelmatig nieuwe lessuggesties op de website ter aanvulling op de lessuggesties in de docentenhandleidingen.

De lessuggesties helpen docenten bij het verwerken van het nieuws in de les.

De eerste drie: Infographics (po), Altijd en overal nieuws (vo onderbouw) en Schokkende nieuwsfoto’s (vo bovenbouw) staan online. Daarnaast is een ingezonden lesopdracht Tekstsoorten (vo onderbouw) geplaatst.