Codename Future en Nieuws in de klas lanceren lespakket ‘Informatievaardigheden’

Codename Future brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het lespakket ‘Informatievaardigheden’ uit.

Het lespakket helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs om effectief en efficiënt online informatie te zoeken, vinden, interpreteren en verwerken.

Leerlingen maken met het lespakket kennis met nieuwsmedia als informatiebron. Zij maken daarvoor gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

De leerlijn bestaat uit drie modules informatievaardigheden. Vorig jaar verscheen de module Basislessen. Met het verschijnen van de modules Nieuwsbronnen en Check it out! is het lespakket ‘Informatievaardigheden’ nu compleet:

Informatievaardigheden 1 – Basislessen

Hierin worden de basisvaardigheden behandeld, zoals het onderscheid maken tussen feiten en meningen, objectiviteit en subjectiviteit en een stappenplan voor het beoordelen van informatie

Informatievaardigheden 2 – Nieuwsbronnen

In deze module worden diverse bronnen onderzocht en vergeleken en maken de leerlingen kennis met nieuwsmedia als informatiebron

Informatievaardigheden 3 – Check it out!

Via een stappenplan controleren de leerlingen een nieuwsfeit en komen zij tot een journalistieke productie

Codename Future

In de modules maken leerlingen gebruik van nieuwsmedia. Docenten ontvangen kosteloos dag- en weekbladen via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. De leerlingen maken ook gebruik van de Nieuwsmediaportal, het online overzicht van aangesloten nieuwstitels met toegang tot de websites, apps en social media accounts.

De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad, zodat ze gespreid over de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Het lesmateriaal is geschikt voor het vak Nederlands in het vmbo, havo en vwo. De modules sluiten aan bij de thema’s mediawijsheid en burgerschap.

Het lespakket is beschikbaar via Codename Future.