Handleiding Nieuwsservice verplichte literatuur op Fontys Hogeschool

Op de pabo-opleiding van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Den Bosch is de ‘Handleiding Nieuwsservice voor Primair Onderwijs‘ van Nieuws in de klas opgenomen als verplichte literatuur voor aankomend basisschoolleraren.

Door het lezen van de ‘Handleiding Nieuwsservice voor Primair Onderwijs‘ worden de studenten aangezet om de actualiteit in lessen op stagescholen te verwerken en maken kennis met Nieuws in de klas.