ENPA waarschuwt voor impact privacywetgeving op persvrijheid

Nieuwsuitgevers waarschuwen voor de gevaren van de nieuwe EU-privacywetgeving ter bescherming van persoonsgegevens voor de persvrijheid.

De privacywetgeving kan de journalistiek belemmeren in haar taakuitoefening. Die waarschuwing staat in de Athene Resolutie die de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) tijdens de Algemene Vergadering op 8 november jl. heeft aangenomen.

Met de resolutie verzoekt ENPA de Europese Unie en nationale overheden ervoor te zorgen dat de Verordening Dataprotectie een duidelijke en bindende vrijstelling bevat ter bescherming van journalistieke dataverwerking.

Een vrijstelling voor journalistieke dataverwerking is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat nieuwsmedia hun democratische missie kunnen blijven vervullen.

Daarnaast pleiten de Europese nieuwsuitgevers voor privacywetgeving die de mogelijkheden om via direct marketing nieuwe abonnees  te werven -en daarmee de continuïteit van nieuwsmedia- niet onnodig belemmert.

Het Europees Parlement en de Raad van Ministers zetten op dit moment de onderhandelingen voort om tot een akkoord over de EU-privacywetgeving ter bescherming van persoonsgegevens te komen.