Nieuws in de klas start ‘De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten’

Tijdens de Nationale OnderwijsWeek is Nieuws in de klas begonnen met de campagne 'De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten'.

Deze campagne is een vervolg op de bewustwordingscampagne ‘De nieuwsmedia, je hoofdsponsor’ van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

Met de campagne wil Nieuws in de klas docenten stimuleren hun lessen te verrijken met behulp van nieuwsmedia.