Handreiking SLO voor docenten: verbind lesstof voor jongens aan actualiteit

In opdracht van het ministerie van OCW hebben APS en het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar leerstijlen.

Een van de onderdelen gaat over de verschillen tussen de leerstijlen van jongens en meisjes. Jongens en meisjes verschillen vaak in werkhouding en sociaal gedrag, en dat is van invloed op hun deelname aan het onderwijs; meisjes hebben minder te maken met schooluitval en scoren gemiddeld hogere cijfers.

SLO heeft de uitkomsten van de onderzoeken verwerkt in een handreiking voor docenten, die jongens daarmee meer kunnen uitdagen en motiveren voor school.

Een van de handreikingen is om de leerinhoud en leeractiviteiten in de les te verbinden met de wereld buiten de school door voorbeelden uit de maatschappelijke actualiteit te gebruiken. Docenten kunnen daarbij de Nieuwsservice van Nieuws in de klas gebruiken.