Grensbedrag freelancers verhoogd

In overleg met de Belastingdienst over een koepelconvenant voor de uitgeefsector is afgesproken het grensbedrag in het convenant Eigen Verklaring per 1 juli 2013 te verhogen van 7200 euro naar 8400 euro op jaarbasis.

Zolang het grensbedrag niet wordt overschreden door een freelance auteur of redactiemedewerker behoeft de opdrachtgever niet te vragen om een VAR of Eigen Verklaring. Deze documenten zijn namelijk bedoeld om aan te tonen dat er sprake is van een van de uitzonderingen op de verzekeringsplicht op grond van het fictieve dienstverband.

Pas als het grensbedrag van 8400 euro is bereikt, kan er feitelijk sprake zijn van een fictief dienstverband en wordt het relevant of er een uitzondering van toepassing is (ander hoofdberoep, hoofdzakelijk royalty-inkomsten, zelfstandig ondernemerschap).

Zonder (fictief) dienstverband kan er geen verzekeringsplicht bestaan, dus is er evenmin een noodzaak om uitzonderingen daarop te bewijzen. De verhoging van het grensbedrag leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor uitgeverijen.