Nieuwe mogelijkheden voor adverteren in digitale en papieren dagbladen

De kwaliteit van bereik onder print en digitale lezers blijken van een vergelijkbaar niveau.

Belangrijkste inzichten uit dit nieuwe onderzoek ‘Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad’:

• Grotere reclameontvankelijkheid onder printlezers
• Reclame impact even hoog onder beide lezersgroepen

• Functies van print en digitaal verschillen
• Papier: stimuleert geloofwaardigheid en duidelijkheid van het merk
• Digitaal: inspireren, ideeën en interesse wekken

• Een ruime meerderheid heeft behoefte aan interactieve advertenties
• Mogelijkheid om inspirerende eigenschappen van digitaal uit te bouwen

Volop kansen voor adverterend Nederland. Met deze nieuwe inzichten kunnen de campagnes verder geoptimaliseerd worden (denkend aan effecten – ROI).