Nederlanders in 2020 bovenop het nieuws

In 2020 hebben Nederlanders uitzonderlijk veel tijd besteed aan het volgen van het nieuws. Zij besteedden in het coronajaar gemiddeld anderhalf uur per dag aan nieuws en actualiteiten.

Dat blijkt uit analyses van het onderzoek Trends in Digitale Media van GfK.

De nieuwvolgers maken daarbij volop gebruik van het pluriforme aanbod en de ruime keuze aan nieuwskanalen. Zij volgden het nieuws gemiddeld op vijf verschillende nieuwsdragers.

Bron: Trends in Digitale Media, GfK

Online nieuws in trek

Vooral het groeiend aantal volgers van online nieuws springt in het oog. Het aantal groeide naar 87 procent van de internetpopulatie, een toename van bijna een kwart ten opzichte van 2019. Vooral de smartphone voorziet in de nieuwsbehoefte. Twee op drie Nederlanders maakt voor nieuws gebruik van dit device. De smartphone wordt inmiddels in alle doelgroepen voor nieuwsupdates gebruikt.

Lezen diverse dragers nieuws

Bron: Trends in Digitale Media 2020

Uiteraard heeft de coronacrisis een bepalende rol gespeeld in de toegenomen nieuwsconsumptie. Per saldo is ruim 20 procent van de internetters door de crisis vaker naar de sites en apps gegaan. Ook het gebruik van de digitale krant is hierdoor gestegen.

Betalingsbereidheid

Bijna de helft van de dertienplussers leest weleens een digitale editie van een krant. Deze verschijningsvorm is extra in trek bij welgestelde, mannelijke doelgroepen en senioren. Door de populariteit van de online nieuwskanalen is de betalingsbereidheid voor online edities of artikelen in 2020 toegenomen.

TV, krant en radio onverminderd populair

De opmars van het digitale nieuws gaat niet ten koste van de traditionele nieuwskanalen. Het nieuws op televisie, in de krant en de radio eist bij nieuwsvolgers de meeste tijd op. De traditionele kanalen zijn samen dagelijks goed voor een uur aan kijk-, lees- en luistertijd. De updates op de smartphone zijn met 12 minuten per dag aanzienlijk vluchtiger.

Video en podcasts

Het aantal opties om het nieuws te volgen is groot. Gemiddeld gebruikt de nieuwsvolger er vijf. De groei van de mogelijkheden zet door. Het onderzoek laat zien dat digitale vormen als online video en podcasts een toenemende populariteit kennen. Bij de vraag naar podcasts zijn nieuwscontent en actualiteiten het meest in trek. Daarna volgen cultuur, gezondheid en wetenschap.

Ook bij online video is nieuws een veelbekeken onderwerp. Bij de top-10 videoplatforms zijn dan ook diverse nieuwsmedia te vinden.

Over Trends in Digitale Media

Het onderzoek Trends in Digitale Media bestaat tien jaar en is in december 2020 uitgevoerd door GfK in samenwerking met KVB-SMB, MMA, NDP Nieuwsmedia, PMA en Screenforce. De steekproef bestaat uit 1.311 dertienplussers die gebruik maken van internet. De populatie is representatief voor ruim 14 miljoen internetters.