Voorwaarden Google News wijzigen onder druk van Europese Commissie

Google gaat nieuwsuitgevers instrumenten geven waarmee zij meer zeggenschap krijgen over de weergave van hun content in Google News.

Deze toezegging maakt deel uit van het pakket dat Google aan de Europese Commissie heeft voorgelegd om tegemoet te komen aan de mededingingsrechtelijke bezwaren die tegen de internetgigant zijn ingebracht. Het onderzoek van de Europese Commissie naar misbruik van marktdominantie door Google nadert zijn afronding.

Google heeft een schikkingsvoorstel naar de Commissie gestuurd, waarmee het internetbedrijf tegemoet hoopt te komen aan de bezwaren die vanuit het bedrijfsleven tegen haar zijn ingebracht, onder andere door Duitse en Spaanse nieuwsuitgevers.

Een paragraaf van het schikkingsvoorstel is gewijd aan Google News. Nieuwsuitgevers kunnen per webpagina aangeven of de nieuwscontent in Google News getoond mag worden. Daar kan bovendien een einddatum aan gekoppeld worden, zodat Google News geen archieffunctie kan vervullen.

Uitgevers kunnen er ook voor kiezen met links zichtbaar te zijn in Google News, zonder dat zij daarvoor delen van hun content – in de vorm van snippets – af moeten staan.

Zoekresultaten

Google zegt toe dat onttrekking uit Google News geen gevolgen heeft voor de zichtbaarheid in de zoekresultaten. De situatie zoals die zich bij de Waalse uitgevers voordeed, toen Google na het schrappen van snippets uit Google News de uitgevers ook schrapte uit Google Search, mag zich in de toekomst niet meer voordoen.

Het ontrekken van nieuwscontent uit Google News zal volgens het internetbedrijf ook geen nadelige invloed hebben op de ranking van de zoekresultaten. Als voortschrijdende zoektechnologie een nadelige impact heeft op de ranking van opted-out nieuwssites, zal Google de Europese Commissie daarover informeren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

De toezeggingen van Google gaan nog steeds uit van een opt-out systeem, terwijl nieuwsuitgevers een opt-in systeem voor Google News bepleiten. Aan het systematisch (her)gebruiken van nieuwscontent door derden behoort immers toestemming vooraf te gaan.

De Europese Commissie geeft belanghebbenden een maand de tijd om te reageren op het schikkingsvoorstel van Google. De reacties zal de Commissie laten meewegen in haar besluit of de toezeggingen de mededingingsbezwaren voldoende wegnemen.

Indien dat het geval is, zal de Commissie de toezeggingen in een bindende schikkingsovereenkomst omzetten.