Nieuwscontent in Duitsland voortaan beter beschermd

De Duitse Bondsdag heeft op 1 maart het Leistungsschutzrecht-wetsvoorstel aangenomen.

De wet beschermt nieuwscontent tegen systematische commerciële exploitatie door derden. Wanneer de wet van kracht is, hebben zoekmachines en aggregatoren een licentie nodig voor de weergave van nieuwscontent.

Het Leistungsschutzrecht is een nieuw intellectueel eigendomsrecht. De uitgever krijgt het exclusieve recht krijgt om nieuwscontent (of een gedeelte daarvan) voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij het gaat om enkele woorden of ‘zeer kleine tekstgedeelten’.

Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat deze laatste beperking nauw moet worden uitgelegd. Slechts bij het overnemen van enkele woorden, bijvoorbeeld de kop ‘Bayern schlägt Schalke´, wordt door het nieuwe recht geen bescherming geboden.

Nieuwsaggregatie

Het Duitse wetsvoorstel is geen oprekking van het auteursrecht op nieuwscontent, maar biedt een nieuwe eigentijdse vorm van bescherming. Uit de toelichting blijkt dat niet zozeer de intellectuele creatie, maar de mededingingsrechtelijke positie van de uitgever wordt beschermd.

Niet het artikel zelf, maar de ‘economische, organisatorische en technische capaciteit’ van de uitgever geniet daarmee bescherming. Het Duitse auteursrecht blijft de intellectuele creatie beschermen.

Google

Google heeft zich hevig verzet tegen het wetsvoorstel. De wet heeft tot gevolg dat nieuwsaggregatoren zoals Google News over een licentie moeten beschikken om nieuwscontent door te mogen plaatsen. De Duitse Bondsdag is vorige week met 50 stemmen verschil toch akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

De positie van uitgevers ten opzichte van Google is nu bij wet verbeterd. Eerder leidde druk vanuit de Franse overheid al tot een betere positie van Franse uitgevers. In Frankrijk is daartoe een private overeenkomst gesloten tussen uitgevers en Google, in Duitsland is het bij wet verankerd en is de verbetering niet beperkt tot Google alleen.