Scholieren kiezen: ‘Overlijden grensrechter na geweld’ nieuws van 2012

De uitkomst van de Jaarlijkse Scholierenpeiling van Nieuws in de klas is bekend. ‘Overlijden grensrechter na geweld’ is door scholieren verkozen tot nieuwsgebeurtenis van 2012.

‘Project X-feest’ bestempelden zij tot nieuwswoord van het jaar. Belangrijkste nieuwspersoon van 2012 is volgens de leerlingen Epke Zonderland.
Rond de 1600 leerlingen verdeeld over 60 scholen in Nederland hebben deelgenomen.

Nieuws in de klas stelde een jaaroverzicht op van 30 gebeurtenissen, 30 persoonlijkheden en 30 nieuwswoorden die in 2012 veelvuldig in het nieuws waren.
Dit overzicht werd verspreid onder leerkrachten en docenten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van diensten van Nieuws in de klas. Zij stelden met hun leerlingen in de drie categorieën klassikaal een Top-3 samen.

Op basis van alle inzendingen stelde Nieuws in de klas vervolgens de landelijke einduitslag vast:

Totaal uitslag*

Nieuwsgebeurtenis Nieuwswoord
Nieuwspersoon
1. Overlijden grensrechter na geweld 26% 1. Project X-feest 27% 1. Epke Zonderland 23%
2. Zelfmoord na pesten 22% 2. Gangnamstyle 27% 2. Barack Obama 21%
3. Schietpartij Newtown 19% 3. Facebookmoord 18% 3. André Kuipers 15%

 * N.B. De totaalpercentages van de Top-3 komen niet uit op 100%, omdat de stemmen in elke categorie zijn verdeeld over 30 items.

Belevingswereld rol bij keuze

Alvorens hun eigen Top-3 samen te stellen, hebben de leerlingen klassikaal discussies gevoerd over de onderwerpen. Zij hebben zich bij hun keuze laten leiden door zowel de maatschappelijke betekenis van de onderwerpen als de media-aandacht die deze hebben gegenereerd.

In vergelijking met peilingen uit voorgaande jaren valt op dat de leerlingen in de categorie nieuwsgebeurtenissen vooral hebben gekozen voor onderwerpen waar leeftijdsgenoten bij betrokken zijn. “De leerlingen waren geraakt door deze gebeurtenissen, het ligt in hun belevingswereld,” aldus een deelnemende docent.

Verschil in keuzes bij primair en voortgezet onderwijs

De deelnemende leerlingen zijn afkomstig van het primair onderwijs (PO, 37%) en het voortgezet onderwijs (VO, 63 %). In het PO behaalde ‘Gangnamstyle’ de eerste plaats in de categorie nieuwswoorden.
De vraag is in hoeverre de leerlingen zich in deze categorie hebben laten leiden door het nieuws in plaats van origineel taalgebruik.

De leerlingen in het VO verkozen Barack Obama boven Epke Zonderland als Nieuwspersoon, terwijl het primair onderwijs voor Lionel Messi koos.

De nieuwsgebeurtenissen die in de Top-3 staan van de totale uitslag komen overeen met de afzonderlijke top-3 van PO en VO.