Wereldburgers in de krant in leermiddelenanalyse van SLO

Op 29 maart heeft SLO een leermiddelenanalyse gepresenteerd die is gericht op burgerschaps- en mensenrechteneducatie. Daarin is ook de opdrachtenbundel Wereldburgers in de krant van Nieuws in de klas opgenomen.

Uit de analyse van de SLO blijkt dat de lesbundel “vooral mogelijkheden biedt om informatie te zoeken over mensenrechten en om kritisch na te denken over de rol van mensenrechten in verschillende contexten en situaties wereldwijd.

Er zijn verschillende opdrachten aan de hand waarvan leerlingen krantenberichten analyseren en verder nadenken over de betekenis van het nieuws.” Daarnaast staan voorbeelden omschreven van opdrachten in de bundel die goed aansluiten op mensenrechten- en burgerschapseducatie.

SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft de leermiddelenanalyse uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW. De analyse sluit aan bij het leerplanvoorstel actief burgerschap en sociale integratie, waarin wordt voorgesteld om mensenrechteneducatie een meer vaste plaats te geven in het onderwijs.

Met Wereldburgers in de krant verbindt Nieuws in de klas mensenrechteneducatie aan de actualiteit. Daardoor krijgt de lesstof meer betekenis voor de leerlingen en zijn zij meer gemotiveerd om er actief mee aan de slag te gaan.