Nieuws in de klas ondersteunt digitaal tijdens crisis

Nieuwsmedia zijn in crisistijd onmisbaar. Tegelijkertijd kan de grote hoeveelheid schokkend nieuws jongeren beangstigen.

Mediawijsheid, het kunnen duiden van het nieuws, is daarom belangrijker dan ooit.

Overledenen, ziekenhuisopnames en economische rampscenario’s – het nieuws over het coronavirus is bij vlagen overweldigend. Dan is het zaak het nieuws te kunnen doorgronden. Nieuwsmedia hebben een informerende functie en bieden een platform voor discussie.

Het is van belang feiten van meningen te kunnen onderscheiden. Dat geldt zeker voor jongeren. Als zij meer zicht hebben op de context, begrijpen ze het nieuws beter en zijn ze minder vatbaar voor angsten.

Digitaal lesmateriaal voor afstandsonderwijs

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, biedt digitaal lesmateriaal dat geschikt is voor afstandsonderwijs. Scholen kunnen hun leerlingen met de Nieuwsservice Digitaal toegang tot nieuwsmerken geven. De bezorging van papieren kranten is vanwege de sluiting van de scholen tijdelijk stopgezet.

Nieuws in de klas heeft online opdrachten ontwikkeld waarmee leerlingen leren het nieuws te volgen. Ook actuele opdrachten over het coronavirus en uitgebreide lespakketten zijn online beschikbaar. Zo analyseren leerlingen met het lespakket Nieuwsmakers het nieuws en maken ze zelf nieuwsproducties.

Nepnieuws gedijt in crisissituaties. Met het lesmateriaal Journalistiek als wapen tegen desinformatie en nepnieuws leren leerlingen betrouwbare nieuwsbronnen beter herkennen. Op de School op de berg in Amersfoort hebben leerlingen speciale coronakranten gemaakt met de online Nieuwstool. Door zelf nieuws te maken ervaren leerlingen hoe nieuws werkt. Leerlingen leren wat een kop doet boven een artikel en wat nieuwswaarde is.

Thom van Duuren, docent Nederlands op het Jan Arentsz in Alkmaar: ‘Juist bij afstandsonderwijs is motivatie belangrijk. Het werken met echte en relevante onderwerpen uit de actualiteit motiveert leerlingen enorm.’