NDP Nieuwsmedia kritisch over amendement programmagegevens

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde op 10 april 2012 in met een amendement dat de programmagegevens van de publieke omroep moet vrijgeven.

Het amendement was ingediend door de Kamerleden Van Miltenburg (VVD) en Van der Ham (D66). Voor de gegevens is echter wel een forse vergoeding verschuldigd, waar uitgevers geen business case op kunnen bouwen.

Bovendien is het amendement strijdig met de Databankenrichtlijn, waar het Europese Hof van Justitie zich juist vorige maand over heeft uitgesproken.

Het amendement gaat voor de gegevens van de publieke omroep uit van een vergoeding van 1,95 cent per uitgegeven exemplaar. Dat lijkt een bescheiden bedrag, maar het zou voor uitgevers voor de totale oplage al snel in de miljoenen lopen.

Bovendien vormen de kosten voor de uitzendschema’s van de publieke omroep slechts een deel van de kosten.

Niet alleen zijn daarnaast de gegevens van de commerciële omroepen noodzakelijk voor het uitgeven van een programmagids, ook de kosten voor bijvoorbeeld papier, drukken, redactionele content en distributie spelen een belangrijke rol in een eventuele business case.

De facto blijft de markt voor programmagidsen met het amendement even gesloten als voorheen.

Afgezien van de hoogte van de vergoeding, heeft NDP Nieuwsmedia principiële bezwaren tegen het amendement. Op 1 maart jl. sprak het Europese Hof van Justitie zich uit in de Football Dataco-zaak. Deze uitspraak maakt een einde aan de Nederlandse geschriftenbescherming.

Jurisprudentie heeft uitgewezen dat Nederlandse programmagegevens uitsluitend beschermd zijn door deze geschriftenbescherming. De programmagegevens zouden daarom, zodra zij beschikbaar zijn, door derden vrij mogen worden gebruikt.

Met het vervallen van de geschriftenbescherming is er ook geen enkele rechtsgrond meer aanwezig voor het laten betalen van een vergoeding voor het gebruik van de programmagegevens, anders dan een vergoeding voor de kosten van aanlevering.

NDP Nieuwsmedia betreurt dat de Tweede Kamer een amendement aanneemt dat lijnrecht tegen Europese regels ingaat. Volgende stappen, waaronder een schadeprocedure tegen de Staat, worden momenteel overwogen.