Programmagegevens verliezen bescherming

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 1 maart 2012 verliezen programmagegevens hun bescherming.

Gepubliceerde programmagegevens mogen in de toekomst vrijelijk door derden worden gebruikt. Geschriftenbescherming, waarop de publieke omroep zich altijd  heeft beroepen om de uitzendschema’s niet  te hoeven vrijgeven, blijkt in strijd te zijn met de Europese Databankenrichtlijn.

Op 1 maart 2012 heeft het Europese Hof van Justitie antwoorden gegeven op prejudiciële vragen in een Britse zaak over wedstrijdschema’s. In de antwoorden schrijft het Europese Hof dat bescherming van onpersoonlijke geschriften niet mogelijk is binnen de Europese wetgeving.

Dat betekent dat ook de Nederlandse geschriftenbescherming ontoelaatbaar is. In het verleden heeft Nederland de Databankenrichtlijn foutief geïmplementeerd, met alle consequenties van dien.

Uit de jurisprudentie op het terrein van programmagegevens is in de afgelopen veertien jaar gebleken dat de enige basis voor het niet vrijgeven van de gegevens juist de geschriftenbescherming zou zijn. Deze basis is nu door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie weggeslagen.

Daarmee is ook de enige reden voor het betalen van een vergoeding voor de publicatie van de programmagegevens verdwenen.

NDP Nieuwsmedia roept de wetgever op de Nederlandse wet zo spoedig mogelijk aan te passen, zodat Nederland wél voldoet aan de Europese richtlijn. Dat betekent dat de bescherming van de programmagegevens, nu nog verankerd in de wet, moet worden losgelaten.

Nu is gebleken dat de Nederlandse geschriftenbescherming in strijd is met de Databankenrichtlijn, kunnen uitgevers de Staat aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Bovendien kunnen uitgevers via een klacht de Europese Commissie verzoeken een inbreukprocedure te beginnen tegen de Nederlandse Staat.