Commissie honoreert verzoek uitgevers inzake dataprotectie

Eurocommissaris Kroes heeft het verzoek van de Nederlandse uitgevers inzake de verordening dataprotectie gehonoreerd.

De gevraagde ontheffing van dataverwerking voor journalistieke doeleinden is bindend voorgeschreven. Daarnaast is in het voorstel opgenomen dat direct marketing mogelijk moet zijn zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger.

Vorige week behandelde de Europese Commissie de ontwerpverordening dataprotectie. In de aanloop daartoe deden Nederlandse uitgevers hun oproep aan Kroes uit vrees voor negatieve gevolgen voor hun journalistieke en commerciële activiteiten.

De ontheffing op dataverwerking met journalistieke doeleinden is van belang voor het behoud van een sterke, onafhankelijke pers. De huidige nationale vrijstellingen zijn niet van toepassing op de nieuwe verordening. Niet kon worden voorzien of alle lidstaten zonder aarzeling een ontheffing zouden invoeren.

Direct marketing is voor uitgevers van belang om bestaande lezers te behouden en nieuwe lezers te werven.

NDP Nieuwsmedia onderschrijft  het doel van Commissaris Reding om een goed evenwicht te vinden tussen het recht op privacy en legitieme commerciële activiteiten.

Met de oproep sloot NDP Nieuwsmedia aan bij de zienswijzen van de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) en de European Magazine Media Association (EMMA). Ook deze organisaties hebben Eurocommissaris Kroes opgeroepen om rekening te houden met de gevolgen van de verordening voor de uitgeefsector.