Belgisch Hof: Google schendt auteursrecht Waalse dagbladuitgevers

NDP Nieuwsmedia verwelkomt de uitspraak van het Belgische Hof in de zaak tussen Copiepresse en Google.

Copiepresse, de vereniging van Waalse dagbladuitgevers, verwijt Google het illegaal en zonder toestemming reproduceren van nieuwscontent van Waalse uitgevers voor de dienst Google News.

Het Belgische Hof heeft op 5 mei geoordeeld dat Google met deze werkwijze inbreuk op het auteursrecht pleegt, zoals Copiepresse sinds 2006 heeft betoogd. Het Belgische Hof bevestigt daarmee het oordeel van de Belgische rechtbank in eerste lezing uit 2007.

Google News kopieert nieuwskop, inleidende alinea en foto en vervult daarmee een eigenstandige gidsfunctie voor nieuwsconsumenten. Uitgevers is echter nooit toestemming gevraagd om hun nieuwscontent aan Google af te staan.

Hoewel Google volhoudt in overeenstemming te handelen met de auteursrechtwetgeving, is ook volgens het Belgische Hof sprake van auteursrechtschendingen.
Google zal de Waalse uitgevers dwangsommen moeten betalen, die inmiddels bijna € 4 miljoen euro bedragen. Google heeft nog de mogelijkheid naar het Hof van Cassatie te gaan, maar daar zal niet opnieuw geoordeeld worden over de grond van de zaak.

Nederland

De werkwijze van Google in Wallonië verschilt niet van die in Nederland. Voor haar dienst Google News crawlt Google door alle websites van Nederlandse  nieuwsmedia.
Google News  gebruikt zonder toestemming het nieuws van dat moment voor het creëren van een nieuwsoverzicht, dat door de omvang van de overname een bezoek aan de oorspronkelijke nieuwsbron in beginsel overbodig maakt. Met dit platform weet Google internetgebruikers aan zich te binden.

Praktijk is dat nieuwsmedia vooraf niet om toestemming is gevraagd. Wel kunnen zij kiezen voor een opt-out, maar daaraan kleven voor nieuwsmedia risico’s, zoals het verwijderd worden uit de reguliere zoekresultaten van Google.
Omdat uitgevers vooraf niet in de positie komen om toestemming effectief te kunnen onthouden, ontbreekt het aan een gezonde uitgangspositie voor onderhandeling.

NDP Nieuwsmedia benadrukt dat een sterk auteursrecht noodzakelijk is om de kosten die nieuwsbedrijven voor de nieuwsvoorziening maken, terug te verdienen.