Minister Kamp gaat gebruik van ovo nader bestuderen

Als opvolging van het advies van Ruud Vreeman betreffende de postmarkt, gaat minister Kamp het gebruik van de overeenkomst van opdracht (ovo) aan de onderkant van de arbeidsmarkt nader bestuderen.

Voor het einde van het jaar zal de Tweede Kamer over de uitkomst worden geïnformeerd.

Ook in de dagbladsector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de ovo. Alle ruim 30.000 dagbladbezorgers verrichten hun werkzaamheden op basis van een ovo.

De zeer beperkte omvang van de banen en de flexibiliteit voor de bezorger zijn de belangrijkste beweegredenen voor het gebruik van de ovo als gebruikelijke contractsvorm. De ovo wordt in de dagbladsector sinds jaar en dag toegepast, naar tevredenheid van zowel uitgever als bezorger.

De NDP distantieert zich van sectoren waar de ovo als concurrentiemiddel ingezet wordt om te besparen op arbeidskosten, zoals op de postmarkt het geval is.

In de dagbladsector wordt de ovo om geheel andere redenen gebruikt en is van een dergelijke trend geen sprake. De NDP gaat ervan uit dat onwenselijke situaties in andere sectoren geen invloed hebben op de dagbladsector, waar toepassing van de ovo sinds jaar en dag gebruik is.