Tweede Kamer dwingt onderhandeling over programmagegevens af

Tijdens het wetgevingsoverleg Media op 13 december jl. hebben de mediawoordvoerders van VVD, PVV en CDA de NPO opgeroepen met dagbladuitgevers in gesprek te gaan over een redelijke prijs voor de licentie om programmagegevens van de landelijke publieke omroep een week vooruit te mogen publiceren.

Als beide partijen niet voor 1 april 2011 tot een prijsafspraak komen, zal minister Van Bijsterveldt een redelijke prijs vaststellen.

Op dit moment mogen uitgevers slechts gegevens van de dag van verspreiding publiceren. Twaalf jaar geleden hebben uitgevers echter al te kennen gegeven die de uitzendschema’s bij voorkeur een week vooruit te publiceren.Tot op heden blokkeert de NPO blokkeert deze wens.

In de komende maanden zal de NDP met de NPO in contact treden om onderhandelingen aan te gaan. De NDP wil op constructieve wijze het gesprek aangaan om tot redelijke prijsafspraken te komen.

Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zal de minister na 1 april een redelijke prijs vaststellen.
Zij kan zich dan baseren op een advies van het Commissariaat voor de Media, dat parallel aan de onderhandelingen onderzoek zal doen naar een realistische prijs voor de weekgegevens.